zainteresować się


zainteresować się
zainteresować się {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'okazać ciekawość, chęć poznania, posiadania; zacząć się czymś interesować; zająć się czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Astronomowie zainteresowali się tajemniczym zjawiskiem. Mieszkaniem zainteresowali się złodzieje. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'okazać troskę, dbałość o kogoś, o coś; zatroszczyć się, zadbać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zainteresować się chorą sąsiadką. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zwrócić uwagę na kogoś podobającego się; poczuć do kogoś uczucie, sympatię': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zainteresować się przystojnym kolegą z pracy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zainteresować — dk IV, zainteresowaćsuję, zainteresowaćsujesz, zainteresowaćsuj, zainteresowaćował, zainteresowaćowany «wzbudzić zainteresowanie, zaciekawienie; zaciekawić, zająć kogoś» Zainteresowała kogoś książka, film. Zainteresować kogoś sportem. Umieć… …   Słownik języka polskiego

  • zainteresować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Ia, zainteresowaćsuję, zainteresowaćsuje, zainteresowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wywołać ciekawość, chęć poznania, posiadania; zająć, zaintrygować, zaciekawić : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ożywiać się – ożywić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} żywo na coś reagować, zainteresować się czymś; podniecać się, zapalać się, wpadać w zapał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ożywiać się na widok czegoś. Ożywić się na myśl o czymś. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrócić się — w stronę czegoś, ku czemuś «zainteresować się, zająć się czymś»: Była to prosta i czysta opowieść o spotkaniu dwojga młodych na pustej plaży pod groźnym niebem. Film zwrócił się w stronę prywatno egzystencjalną. T. Drewnowski, Próba. Jego wczesne …   Słownik frazeologiczny

  • zwracać się — Zwrócić się w stronę czegoś, ku czemuś «zainteresować się, zająć się czymś»: Była to prosta i czysta opowieść o spotkaniu dwojga młodych na pustej plaży pod groźnym niebem. Film zwrócił się w stronę prywatno egzystencjalną. T. Drewnowski, Próba.… …   Słownik frazeologiczny

  • zarazić się bakcylem — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zainteresować się, oddać się czemuś z pasją, zafascynować się czymś (zwłaszcza w odniesieniu do hobby); połknąć bakcyla : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zarazić się bakcylem hazardu, żeglowania, wspinaczki.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrócić — dk VIa, zwrócićcę, zwrócićcisz, zwróć, zwrócićcił, zwrócićcony zwracać ndk I, zwrócićam, zwrócićasz, zwrócićają, zwrócićaj, zwrócićał, zwrócićany 1. «skierować w jakąś stronę; ustawić coś jakąś stroną ku czemuś; skręcić, wykręcić w jakimś… …   Słownik języka polskiego

  • zaabsorbować — dk IV, zaabsorbowaćbuję, zaabsorbowaćbujesz, zaabsorbowaćbuj, zaabsorbowaćował, zaabsorbowaćowany 1. «żywo zająć, zainteresować kogoś czymś, pochłonąć całkowicie czyjąś uwagę, myśl; zająć komuś czas» Zaabsorbować kogoś swoimi sprawami. Omawiane… …   Słownik języka polskiego

  • zaciekawić — dk VIa, zaciekawićwię, zaciekawićwisz, zaciekawićaw, zaciekawićwił, zaciekawićwiony zaciekawiać ndk I, zaciekawićam, zaciekawićasz, zaciekawićają, zaciekawićaj, zaciekawićał, zaciekawićany «wzbudzić w kimś ciekawość, zainteresowanie; zająć,… …   Słownik języka polskiego

  • wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …   Słownik języka polskiego